Home / Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

REGISTRACE
V našem obchodu se můžete zaregistrovat na úvodní stránce nebo v  průběhu objednávání vyplněním kontaktních údajů a stiskem tlačítka Potvrdit registraci.  Registrace není povinná, ale usnadní vám případný příští nákup. Umožní Vám prohlížení minulých objednávek a při nákupu budete mít již naplněny Vaše povinné údaje. Pokud si registrovat nepřejete, pokračujte v pokladně nákupem bez registrace.
JAK NAKUPOVAT
1.Vyberte zboží , vyplňte požadované množství (automaticky je přednastaveno 1 ks) a stiskněte tlačítko „Vložit do košíku“ 2. Po vybrání požadovaného zboží přejděte do „Košíku“ . Pokud není vybráno zboží alespoň v minimální výši 300,- Kč, nelze přejít k dalšímu vyřizování nákupu. 3. Pokračujte v nákupu vyplněním kontaktních údajů, způsobu dopravy a platby. Bez vyplnění povinných kontaktních údajů (označených hvězdičkou), způsobu platby a dopravy nelze objednávku vyřídit. Neuvedení kontaktního telefonu může dodání zásilky ztížit. 4. Objednávku si před potvrzením prohlédněte. Pokud jste si nákup ověřili a souhlasíte s „Obchodními podmínkami“, objednávku odešlete stiskem „Potvrdit objednávku“. 5. O doručení objednávky do našeho obchodu budete automaticky informováni potvrzujícím emailem.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Prodávající použije poskytnuté osobní údaje výhradně pro potřeby vyřizování objednávek kupujících. Na požádání kupujícího vymaže prodávající údaje o kupujícím ze své evidence. Osobní údaje o žádném z kupujících není prodávající oprávněn komukoli jinému poskytnout ani je jinak dále zpracovávat.
OBJEDNÁVÁNÍ
Všechny objednávky odeslané v našem obchodě stiskem tlačítka „Potvrdit objednávku“ jsou považovány za závazné. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že plně souhlasí s Obchodními podmínkami. Kupující je povinen do objednávkového formuláře uvádět přesné, úplné a pravdivé údaje. Stisknutím tlačítka ” Potvrdit objednávku ” v objednávkovém formuláři dochází k uzavření kupní smlouvy. Prodávající objednávku spolu s rekapitulací objednaného zboží a podmínkami dodání odešle na e-mail, který kupující uvede do objednávkového formuláře. V případě, že kupující neobdrží e-mailem potvrzení o objednávce, kontaktuje prodávajícího e-mailem či telefonem. Základní podmínkou pro úspěšnou realizaci objednávky je aktivní využívání e-mailové schránky a možnost kontaktovat kupujícího telefonicky. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH a obsahují případné další zákonem stanovené poplatky. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen, nikoliv však v již  založené objednávce. Prodávající si vyhrazuje právo kupujícího kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, chybějící či nepřesné údaje, chybějící zboží na skladě a pod. Prodávající je oprávněn objednávku zrušit v případě, že kupující v minulosti  objednané zboží či  dlužnou částku neuhradil, zásilku nepřevzal, nelze ho kontaktovat či nedoplnil chybějící údaje po výzvě prodávajícího nebo při zvoleném způsobu úhrady ”platba předem na účet” nebyla platba řádně připsána na účet prodávajícího do 7 dnů od odeslání emailu s fakturou. Prodávající je vždy povinen kupujícího o zrušení objednávky informovat e-mailem nebo telefonicky (vyjma případu její nedostatečné výše). V případě chybějícího zboží v rámci jedné objednávky je prodávající povinen kontaktovat kupujícího e-mailem nebo telefonem.
CENY A ZPŮSOB PLATBY
U objednávek do ceny 19999,- Kč je k ceně zboží připočteno dopravné 100,- Kč nebo 150 nebo 250 za 1 balík, dle velikosti a ceny zboží.  Pro objednávky nad 20 000,- Kč je dopravné zdarma, v tomto případě bude provedena přednostně přepravou DPD. Požadujete-li dodání jinak (Českou poštou Do ruky nebo Na poštu), vypište Váš požadavek do okénka ”Poznámka”. Při zasílání na Slovensko účtujeme jednotné poštovné 300Kč / 12€ s DPH, bez rozdílu ceny objednávky. Platbu „Na dobírku“ akceptujeme po domluvě. Požadavek napište do políčka poznámka. „Platba předem na účet“ se provádí na základě faktury odeslané na e-mail kupujícího s uvedením platebních údajů a se splatností 14 dnů,  papírový originál faktury je vložen do balíku s objednávkou. Platba na účet je splněna připsáním částky na účet prodávajícího.
REKLAMAČNÍ ŘÁD
1. Kupující je oprávněn  a povinen odmítnout zjevně poškozenou zásilku, tj. zásilku v evidentně poškozeném obalu nebo nadměrně znečištěnou při  dopravě. V tomto případě se reklamace řeší s dopravcem na místě, kupující musí s dopravcem sepsat o poškození zásilky reklamační zápis. Je vhodné, aby kupující o tomto informoval prodávajícího. 2. Pokud kupující po převzetí zjevně nepoškozené zásilky zjistí nesoulad obsahu s přiloženou fakturou v množství, druhu zboží nebo zboží poškozené, je povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího emailem nebo telefonicky a oznámit mu tyto vady  dodávky. Reklamace podle tohoto odstavce uplatněné později než 3. den  po dni dodání není prodávající povinen přijmout. 3. Reklamace kvality zboží (zboží nefunkční, zjevně závadné nebo obdobně nevyhovující) se uplatňuje e-mailem nebo písemně u prodávajícího po zjištění bez zbytečného prodlení. Reklamovat nelze zboží s prošlou dobou minimální trvanlivosti, zboží znehodnocené nevhodným skladováním (např. ve vlhku), a zboží jinak poškozené vnějšími vlivy. 4. Reklamace podle odst. 2 a 3 vyřizuje prodávající podle dohody s kupujícím vrácením odpovídající části ceny objednávky nebo zasláním náhradního bezvadného zboží. Reklamace vyřizuje prodávající neprodleně, nejpozději do 30 dní.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Zákazník, který nenakupuje zboží pro své podnikatelské aktivity, má právo ve smyslu platných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb – Občanského zákoníku na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodů. Odstoupení od smlouvy je nutné doručit prodávajícímu nejpozději 14. den po převzetí písemně nebo e-mailem. Kupující po informování prodávajícího a po dohodě s ním zašle zboží spolu s přiloženým originálem faktury na své náklady na adresu prodávajícího. Prodávající po doručení vráceného zboží zašle na označený bankovní účet kupujícího odpovídající část kupní ceny. Při vracení částky poštovní složenkou je prodávající oprávněn snížit vracenou částku o poštovné. Odstoupit od smlouvy nelze, je-li zboží použité, v neoriginálním, poškozeném nebo znečištěném obalu nebo je jinak znehodnocené. Za takovéto vrácené zboží nenáleží kupujícímu náhrada a prodávající je zašle na náklady kupujícího zpět.