Domů / Black friday
Black friday

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Obchodní společnost J.O.D. Dvořákovi s.r.o. | OskarKilo.eu, IČO:27274080,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Lounech, (dále jen „OskarKilo“) organizuje v termínu od 00:00 hodin dne 27. 11. 2020  do 23:59 hodin dne 29. 11. 2020 (dále jen „Doba konání“) marketingovou kampaň zvanou „Black Friday“ (dále jen „Kampaň“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Kampaně, které budou k dispozici na internetové stránce www.oskarkilo.eu/black-friday.
  2. V rámci Kampaně nabízí vybrané zboží za zvýhodněné ceny, za které si může zákazník zboží pořídit, ale na něž nemá právní nárok a tyto podmínky nejsou závaznou nabídkou ani veřejnou nabídkou k uzavření smlouvy.
  3. Aktuální sortiment zboží nabízeného v rámci Kampaně bude k dispozici na internetové stránce www.oskarkilo.eu/black-friday.
 2. DEFINICE
  1. OskarKilo podotýká, že slevy v Kampani kalkuluje z cen zboží, které jsou nezávazně doporučeny distributorem či výrobcem, které považuje za běžné.
 3. OBJEDNÁVKA
  1. Při objednávání zboží nabízeném v Kampani je nutné postupovat v souladu s obchodními podmínkami Oskarkila a těmito podmínkami Kampaně.
  2. Zboží v Kampani lze zakoupit nejdříve při ukončení odpočtu času před začátkem prodeje daného artiklu.
  3. Poskytnutí slevy, resp. zboží v Kampani za zvýhodněnou cenu, je podmíněno řádným dokončením objednávky, nikoliv pouhým vložením do košíku, a řádným uhrazením provedené objednávky, přičemž v rámci Kampaně nelze využít žádných jiných cenových zvýhodnění ani slev, které může OskarKilo poskytovat.
 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. OskarKilo nenese žádnou odpovědnost za rychlost ani přenos dat prostřednictvím sítě Internet.
  2. OskarKilo prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.
  3. OskarKilo si vyhrazuje právo měnit podmínky Kampaně a případně Kampaň zrušit.
  4. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Kampani.
  5. Tato pravidla Kampaně nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení.
  6. Na skladě je omezený počet přístrojů a může dojít k tomu, že se dodávka zboží zpozdí.
  7. Každý zákazník může objednat pouze jeden kus od každého přístroje v nabídce.